Spara stamceller

Spara stamceller

Idag finns det en ganska omfattande debatt gällande om man ska spara sina barns stamceller eller inte. Det finns en möjlighet att betala för detta via privata företag, men finns det kanske andra sätt att spara ditt barns stamceller så att de kan få nytta av detta senare i livet?

Stamcellsforskarna hoppas på att deras forskning så småningom ska kunna leda till botemedel mot parkinson, diabetes och andra svåra sjukdomar. Men på vägen dit har man upptäckt ett nytt sätt att kunna få tillgång till cellerna och det är i tandens pulpa. Forskarna menar att dessa celler har potential att användas vid till exempel benskador, hjärtsjukdomar och möjligen också muskelskador. Det är viktigt att poängtera att man endast ser potential i detta, men forskningen är ännu i sin linda. Det är oklart hur lång tid det kan ta innan den sparade cellen kan användas i framtiden. Det kan dock vara värt att spara dina barns mjölktänder. Om utifall att.

Eftersom detta sättet idag kan kännas lite osäkert så är det många som väljer att privat spara sitt barns stamceller vid förlossningen. Hur detta går till kan variera något mellan företag, men i stort sett går det till så att ni som föräldrar beställer ett förlossningspaket från företaget som ni har anlitat. Detta förlossningspaket kommer på posten och det är viktigt att ni tar med det till sjukhuset när den stora dagen kommer. Förlossningspaketet innehåller allt som barnmorskan behöver för att enkelt och säkert kunna samla in barnets stamceller. När det är dags att åka till BB, ringer ni ett hotline-nummer där det finns en barnmorska redo och som möter er vid sjukhuset. När barnet är fött samlar barnmorskan in stamceller från navelsträngen. Detta är säkert, smärtfritt och okomplicerat både för mamma och barn, så absolut inget att oroa sig för. Stamcellerna tas sedan till ett laboratorium för analys och nedfrysning. Förvaringen är helt säker och när barnet fyller 18 år så får han eller hon full äganderätt över sina stamceller.

Varför är det då så viktigt att spara stamceller? Stamceller är otroligt viktiga eftersom det är de som bygger upp kroppen. Man tror även att det kommer att bli den framtida sjukhusbehandlingen när det gäller att behandla allvarliga sjukdomar. Vad man kanske inte alltid tänker på är att om man sparar stamceller från sitt barn, så kan man kanske även använda dessa för att hjälpa andra. Om ett syskon till exempel for leukemi, så finns det en 25% chans att stamcellerna kan matchas. Om man har stemceller, så kan det även förkorta kritisk väntetid, till exempel vid transplantationer.

Det vi alla självklart hoppas på är att vi aldrig kommer till en punkt i vårt liv då insamlade stamceller behövs. Men om det oväntade tyvärr skulle inträffa så kommer du att vara otroligt glad för att du sparade dem. Kanske kommer vi i framtiden att kunna använda stamceller från andra delar av kroppen för att hjälpa oss med behandlingar, men idag är detta inte möjligt i så stor utsträckning. Ta det säkra före det osäkra och spara ditt barns stamceller. En trygghet för livet.

One thought on “Spara stamceller

  1. Jag läste en artikel om celler och vad det är som får dem att bli till vad de blir, eller kan bli. Stamceller i all ära, de är de första byggstenarna som innehåller all kod som definierar en människa, men informationen en stamcell innehåller (DNA), är exakt samma information som i vilken annan valfri/slumpmässig cell som helst, på eller i kroppen. Det som definierar en process där en cell ska bli t.ex. ett öga eller en tå, är förutsättningen för cellen att växa i. Det är specifika temperaturer, enzymer, frekvenser m.m. som är den egentliga orsaken som bestämmer vad cellen ska bli.
    Det är intressant forskning som jag gärna väntar på ska bli undersökt ordentligt ur alla vinklar. Officiellt så har vetenskapen dömt ut större delen av DNA’t som skräp vilket i sig faktiskt är en allvarlig vetenskaplig missbedömning.
    Så som man idag ser på DNA är att den är delbar i separata funktioner t.ex. att en sekvens i spiralen definierar hudfärg och en annan sekvens definierar hjärtat. DNA’t ses alltså som en linjär kod där varje del är en separat definition på en del eller funktion. Det man har upptäckt är att DNA’t inte fungerar på det viset. Spiralen är som ett 3D pussel där varje del kan vara för sig men är också del av andra delar, som ett slags korsreferens i det 3 dimensionella pusslet. Det är en av förklaringarna till varför forskarna idag ser det mesta av DNA’t som skräp, därför att de inte förstår hur det egentligen fungerar. Alla delarna i DNA’t är beroende av varandra för att forma en komplett människa. Jag inbillar mig inget annat än att det här är fruktansvärt komplicerat. Det vi vet idag om DNA är detsamma som när människan upptäckte hjulet.

    Det ska bli väldigt intressant att få se utvecklingen av detta när forskningen kan få jobba fritt i ämnet med öppna sinnen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *