Att införa ett CRM system

CRM handlar om att hantera sina kunder bättre och bygga starka relationer. För att lyckas med det brukar företag använda sig av ett CRM system. Att införa ett CRM system är ett stort projekt som inte får underskattas. Kunskap om företagets kunder är spridd på många olika avdelningar och innan ett CRM system införs lagras information ofta i flera separata system. En sådan lösning leder i ofta till att kunder bollas mellan olika avdelningar när de kontaktar företaget. Inte sällan leder det till slöseri med tid, frustration och i slutändan sämre kundrelationer. Ett effektivt CRM system kan komma till rätta med problemen och hjälpa till att optimera arbetet. Därmed blir det lättare att behålla befintliga kunder, samt förhoppningsvis locka till sig nya kunder genom att ens lojala kunders rekommendationer.

Val av CRM system

CRMFörst och främst måste företaget välja ett CRM system. Det finns många olika leverantörer som alla hävdar att deras eget system är effektivast och bäst på marknaden. Men ett företag kan vinna mycket på ta reda på lite mer om de olika systemen. Genom att jämföra CRM system från många olika leverantörer är det större chans att hitta ett system som passar det egna företagets förutsättningar. En del leverantörer kan också kunna erbjuda en skräddarsydd lösning med precis den funktionalitet som företaget efterfrågar. Glöm heller inte bort totalkostnaden. För vissa CRM system är programvaran relativt billig, men sedan tillkommer utbildning, service och mycket annat som gör lösningen mindre kostnadseffektiv. Ett tips är att undersöka kundnöjdheten hos andra företag som använder sig av det aktuella systemet.

Hur ett CRM system införs på rätt sätt

När ett företag är redo att införa ett CRM system måste projektet först vara starkt förankrat med ledningen. Alla chefer måste förstå syftet med CRM och arbeta för att kommunicera till sina underställda att ett väl fungerande CRM system ger betydande fördelar. Vissa anställda är vana vid nuvarande system och kan se projektet som ett bekymmer, trots att det antagligen kommer underlätta deras vardagliga arbete. Därför måste chefer och hela företagsledningen vara tydliga med hur viktigt CRM systemet är.

Sätt upp konkreta och mätbara mål. Om verksamhetsområden är tänkta att effektiviseras måste det gå att följa upp att CRM systemet ger resultat. Var dock inte alltför otåliga. CRM är ingen revolution av verksamheten utan ger kontinuerlig förbättring över tid. Alltså ska både mål och förväntningar läggas på en rimlig nivå.

Utbildning är viktigt för att införandet av ett CRM system ska gå enkelt. Under denna process är det ett utmärkt tillfälle att ta tillvara på åsikter och reflektioner från dem som ska använda systemet i sitt dagliga arbete. Sträva efter en positiv stämning. Acceptansen för CRM systemet förbättras om det förknippas med framgång.

När CRM systemet är infört går det inte att slappna av. Tanken är att systemet ska förändras och utvecklas med verksamheten. CRM är ett långsiktigt arbete som kräver engagemang. Personal kommer sluta, ny personal tillkommer, strategier förändras och så vidare. Arbeta med kontinuerlig uppföljning och tillsätt gärna en särskild projektgrupp som utvecklar systemet.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *